Achtergrond

Op weg naar nieuwe KNMI-klimaatscenario’s

Het KNMI ontwikkelt klimaatscenario’s in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De KNMI-scenario’s zijn een vertaling van de mondiale klimaatprojecties van het IPCC - het klimaatpanel van de VN - naar Nederland. De nieuwe KNMI-klimaatscenario’s worden gebaseerd op de nieuwe klimaatrapportage van het IPCC (april 2021).

Planning KNMI-klimaatscenario's

In 2021 publiceert het KNMI een eerste duiding van het zesde assessment rapport van het IPCC naar Nederland. Hierin staat state-of-the-art informatie op het gebied van klimaatverandering. Deze duiding omvat de nieuwste inzichten ten aanzien van zeespiegelstijging, extreme neerslag, droogte, het stedelijk klimaat en de snelheid van veranderingen. Onderzoek op deze klimaatthema’s is sinds 2018 in volle gang.

Rond 2023 komt er een nieuwe scenario-tabel die de KNMI’14-scenartio tabel vervangt. De scenario-tabel bevat de kerncijfers voor een groot aantal variabelen en indicatoren van klimaatverandering voor Nederland. De CMIP6 modellen komen de komende jaren - met 1 à 2 jaar vertraging – beschikbaar, waarna het KNMI kan starten met de analyses voor de nieuwe scenario-tabel.

Flyer Op weg naar KNMI-klimaatscenario's

Q & A KNMI-klimaatscenario's

 

Rob van Dorland presenteert het proces naar nieuwe klimaatscenario's
Rob van Dorland presenteert het proces naar nieuwe klimaatscenario's
Rein Haarsma in gesprek met stakeholders
Rein Haarsma in gesprek met stakeholders

Klankbordgroep en workshops in aanloop naar de nieuwe scenario's

Voor de KNMI’14-scenario’s hebben we internationaal lof geoogst voor de wijze waarop we stakeholders bij het proces betrokken hebben. Ook nu staat de gebruikersinteractie weer centraal. Zo wordt aan universiteiten, ministeries, waterschappen, gemeenten en de Deltacommissie gevraagd naar hun informatiebehoefte. Deze partijen zijn samengebracht in de Klankbordgroep KNMI-klimaatscenario’s.

In aanloop naar de publicatie van de nieuwe scenario's rond 2021, organiseren we 1-2 maal per jaar een workshop voor gebruikers van de klimaatscenario's. Abonnees van de KNMI Klimaatbrief worden hier automatisch over op de hoogte gesteld.

Workshop voor RWS: Op weg naar nieuwe KNMI-klimaatscenario’s - 22 juni 2020

Tijdens een online sessie (programma) zijn KNMI en RWS-experts in gesprek gegaan over het aanbod en de behoefte aan informatie in de komende scenario-producten.

KNMI experts hebben de stand van zaken op gebied van lopend onderzoek in aanloop naar de nieuwe scenario's gepitcht:

Kick-off Klankbordgroep KNMI-klimaatscenario's op 31 januari 2020
Kick-off Klankbordgroep KNMI-klimaatscenario's op 31 januari 2020

KNMI Klimaatbrief

Het KNMI informeert u via de KNMI Klimaatbrief over de ontwikkeling van de nieuwe KNMI-klimaatscenario's en gerelateerde nieuwe inzichten op het gebied van klimaatverandering. Ook wordt u op de hoogte gehouden over bijeenkomsten voor gebruikers van klimaatscenario's.

Aanmelden voor de KNMI Klimaatbrief (verschijnt 1-2 maal per jaar).

 

 

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer achtergrond artikelen