Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2019-12-08 22:59:31 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2019-12-08 22:59:31
Latitude:
52.972 °
Longitude:
4.223 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Noordzee
Magnitude:
2.8
2019-12-09 10:44 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2019-12-09 10:44 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
PET NL 36.9 P 22:59:39.32 -0.10 1.0 - -
SL014 NL 45.2 P 22:59:40.73 -0.03 1.0 2.63 1.0
WMH4 NL 45.8 P 22:59:41.06 0.19 1.0 2.47 1.0
PPB4 NL 46.5 P 22:59:40.73 -0.24 1.0 - -
BER2 NL 48.9 P 22:59:41.43 -0.08 1.0 - -
ALK2 NL 49.0 P 22:59:41.49 -0.03 1.0 - -
OTL4 NL 55.5 P 22:59:43.02 0.46 1.0 2.50 1.0
ZWE4 NL 95.3 P 22:59:49.48 0.43 1.0 2.56 1.0
FR034 NL 99.7 P 22:59:49.42 -0.32 1.0 2.53 1.0
FR014 NL 112.7 P 22:59:51.82 0.01 1.0 2.72 1.0
FR024 NL 115.1 P 22:59:51.73 -0.49 1.0 2.81 1.0
ZH014 NL 117.7 P 22:59:52.52 -0.06 1.0 2.88 1.0
DR014 NL 132.5 P 22:59:53.92 -1.09 0.0 2.70 1.0
GK014 NL 139.5 P 22:59:54.45 -1.67 0.0 2.66 1.0
GK024 NL 142.7 P 22:59:57.32 0.68 0.0 2.81 1.0
GK044 NL 143.6 P 22:59:57.43 0.67 0.0 2.59 1.0
N024 NL 149.5 P 22:59:57.78 0.14 0.0 2.62 1.0
N014 NL 151.2 P 22:59:58.00 0.09 0.0 2.73 1.0
G664 NL 159.4 P 23:00:00.00 0.90 0.0 2.71 1.0
G694 NL 163.8 P 23:00:00.42 0.66 0.0 2.75 1.0
G274 NL 164.1 P 23:00:00.50 0.71 0.0 - -
G394 NL 169.2 P 23:00:01.09 0.52 0.0 2.72 1.0
G234 NL 173.7 P 22:59:58.79 -2.43 0.0 2.77 1.0
G144 NL 175.1 P 23:00:03.48 2.06 0.0 - -
G674 NL 177.6 P 23:00:01.65 -0.14 0.0 2.72 1.0
G194 NL 177.6 P 23:00:02.71 0.92 0.0 2.78 1.0
G244 NL 179.1 P 23:00:02.83 0.81 0.0 2.90 1.0
G414 NL 180.3 P 23:00:03.33 1.14 0.0 2.87 1.0
T034 NL 183.2 P 23:00:03.87 1.26 0.0 3.07 1.0
T044 NL 189.2 P 23:00:04.27 0.77 0.0 2.96 1.0
G644 NL 189.9 P 23:00:04.60 1.00 0.0 2.82 1.0
G534 NL 192.0 P 23:00:05.71 1.79 0.0 2.91 1.0
T054 NL 192.3 P 23:00:04.90 0.94 0.0 3.11 1.0
T064 NL 194.1 P 23:00:02.29 -1.93 0.0 2.91 1.0
WTSB NL 207.1 P 23:00:03.49 -2.75 0.0 3.12 1.0
2019-12-09 10:44 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.