Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van woensdag 01 maart tot maandag 13 maart

Synoptische ontwikkeling:

De komende dagen zorgt een sturend hoogtelaag, dat vanaf Schotland naar Scandinavie trekt, voor een zonale stroming over onze omgeving. In het weekend neemt een volgend hoogtelaag boven de Britse Eilanden en de Noordzee de sturing over. In het grondpatroon uit dit zich in een complex laag boven de Noordzee en Scandinavie, wat een aantal dagen blijft rondtollen en voor wisselvallig weer zorgt. Op woensdag trekt een golf in het polaire front over of net ten zuiden van ons land langs. Een klein lagedrukgebied hierbij trekt ten noorden van ons land langs. In de dagen daarna blijven we in polaire lucht. In het weekend passeert een golf, horend bij een laag boven de Britse Eilanden ons land. Ook daarna blijft het een komen en gaan van storingen.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

Het ensemble is vrij eensgezind in het tonen van de zonale stromingen met de storingen, die passeren. Dit uit zich in een pluim met een kleine spreiding voor wat betreft de windrichting voor de eerste week. Pas op de langere termijn neemt de spreiding wel behoorlijk toe. Een steeds groter deel van het ensemble wil richting het eind van de periode naar een situatie met een hoogterug ten westen van ons land en een droger weertype. Verder valt in de pluim op dat zaterdag een mogelijk wat warmere dag is (warme sector), maar belangrijke nog, een piek in de wind op donderdag. De kans op zware windstoten is dan groot (60-90%), de kans op zeer zwaar ligt rond de 10%.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Wisselvallig weertype met van tijd tot tijd regen. Vooral op donderdag vrij veel wind.

Samenvatting EPS-periode:

Grote kans op een wisselvallig weertype met temperaturen rond normaal. Later in de periode neemt de kans op droog weer toe, alsmede de onzekerheid in temperatuur.

Paraaf meteoroloog: berge

Uitgifte: 27/02/2017 02.36 uur LT