Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van dinsdag 20 februari tot zondag 04 maart

Synoptische ontwikkeling:

Op dinsdag trekt er nog een frontale afloper over het oosten van Engeland richting Frankrijk. Vervolgens zien we boven de Britse Eilanden een hoogterug ontwikkelen met een uitloper richting de Noorse Zee en later Scandinavie. Aan de grond zien we boven Scandinavie de ontwikkeling van een omvangrijk hogedrukgebied terwijl lagedruk zich gaat nestelen boven het westelijk deel van de Middellandse Zee. Met een noordoostelijke stroming wordt dan geleidelijk steeds koudere en drogere continentaal polaire lucht aangevoerd. Uit de hoogterug ontwikkelt zich volgende week zondag en maandag tijdelijk een omega-blokkade boven de Noorse Zee, aan de grond versterkt het hoog zich uiteindelijk tot ca. 1050 hPa boven het noorden van Scandinavie. Omdat tegelijkertijd een omvangrijk hoogtelaag zich dan vanuit Oost-Europa retrograad naar Midden-Europa gaat bewegen wordt aan de noordflank ervan zeer koude lucht uit Rusland op transport gezet richting Midden- en West-Europa. Bovendien beweegt er op dinsdag een kleinschalig hoogtelaagje via de Oostzee naar de Noordzee.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

Tot het einde van de week wordt de bovenstaande synoptische ontwikkeling van de Oper door het merendeel van de EPS-leden ondersteund. Vanaf dinsdag zien we de temperatuur elke dag een stapje terug doen met maxima die dalen naar waarden enkele graden boven nul en minima die aan het einde van de week rond de -5°C komen te liggen. Bovendien zal de zon door de aanvoer van steeds drogere lucht steeds vaker te zien zijn en blijft zo goed als droog. Vanaf het volgende weekeinde (24/25 februari) gaan de oplossingen uiteenlopen en neemt de spreiding in vooral de maxima fors toe. De positie van de blokkade en het hoog wordt bepalend of er (zoals in de Oper) nog wat koudere lucht uit Rusland wordt aangevoerd (al dan niet op enige hoogte begeleid door een koudeput), of dat de bovenluchten geleidelijk opwarmen. De Oper krijgt tot en met halverwege volgende week (27/28 februari) nog de steun van ca. 40% van het ensemble met overdag maxima rond of iets boven het vriespunt en minima rond de -5°C. Toch zien we vanaf dan ook een geleidelijk toenemend aantal leden dat het hoog wat meer boven het zuiden van Scandinavie positioneren of dat het hoog juist te ver noord komt te liggen en de invloed van lagedruk zuidwest van de Britse Eilanden juist weer groter wordt. In het eerste geval zal de koudste lucht richting Zuidoost-Europa uitstromen. In het tweede geval stokt bij ons de aanvoer van koude lucht en warmt de lucht vooral overdag geleidelijk op o.i.v. de steeds sterker wordende instraling van de zon. De aangevoerde lucht blijft namelijk in de meeste gevallen nog wel erg droog waardoor de zon veel ruimte krijgt, dit is ook te zien in de vrij sterke amplitude van de dagelijkse gang, in ca 10% van de EPS-leden gaan de maxima zelfs richting de +10°C of hoger. De kans op vorst in de nacht neemt slechts geleidelijk af van nagenoeg 100% in het volgende weekeinde naar nog steeds zo'n 70% aan het einde van de verwachtingsperiode.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Overgang naar een droog weertype met geleidelijk steeds meer zon. Het wordt geleidelijk kouder met maxima die dalen naar enkele graden boven nul en in de nachten gaat het licht en later mogelijk matig vriezen.

Samenvatting EPS-periode:

Grote kans (ca. 80%) op een droog en vrij zonnig weertype. In de nacht en vroege ochtend vriest het meest licht en soms matig. Er is een ca. 40% kans dat de maxima rond of iets boven het vriespunt liggen, de kans op hogere maxima ligt derhalve rond 60%.

Paraaf meteoroloog: homan

Uitgifte: 18/02/2018 02.55 uur LT