Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van zondag 28 mei tot vrijdag 09 juni

Synoptische ontwikkeling:

Een hogedrukgebied boven Oost-Europa trekt oostwaarts weg waarna er boven Nederland sprake is van een zuidelijke stroming die steeds warmere lucht aanvoert. Een zwak koufront boven de westkust trekt in de loop van zondag langzaam noordwaarts. Dit wordt veroorzaakt door een ontwikkelend lagedrukgebied boven Spanje dat noordwaarts trekt en op maandag via onze omgeving richting Scandinavie trekt. Hierdoor komt Nederland maandag dieper in de warme lucht terecht. Wanneer het laag ten noordoosten van ons land ligt trekt het hiervoor genoemde front op maandagavond als koufront oostwaarts over onze omgeving. Hierna bouwt dinsdag 30 mei een zwakke rug op boven onze omgeving die tot in het weekend aanwezig blijft. Deze rug wordt donderdag tijdelijk onderbroken door passage van een zwak front. Aan de voorzijde van dit front wordt op donderdag tijdelijk warmere lucht aangevoerd.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

De onzekerheid rondom de passage van het koufront is inmiddels wat afgenomen. In alle oplossingen passeert het front op het hierboven genoemde tijdstip. De neerslagkans neemt vanaf zondag duidelijk toe; 30% kans op beperkte hoeveelheden op zondag 28 mei en 50% kans op neerslag op maandag 29 mei. In potentie kunnen er forse buien ontwikkelen (hoge CAPE waarden), alhoewel die kans vooralsnog klein lijkt; het aantal leden met forsere neerslaghoeveelheden is de afgelopen runs afgenomen (op maandag 29 mei nu nog zo'n 10% kans op meer dan 10 mm). Een en ander zal afhankelijk zijn van de precieze timing (tijdstip van de dag) waarop het koufront het land nadert. Na passage van het koufront wordt de echte warmte verdreven en wordt de wind zuidwestelijk in nagenoeg alle oplossingen. Wel lijken de temperaturen dan nog steeds enkele graden boven de normaal voor de tijd van het jaar te liggen. Vooral op donderdag is dit het geval waarbij er zo'n 40% kans is dat de temperaturen die dag rond of boven 25 graden komen te liggen. De neerslagkans ligt vanaf dinsdag rond de 50%, m.u.v. de woensdag waarop een hoog tijdelijk boven onze omgeving ligt.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Zondag en maandag warm en mogelijk een (onweers)bui. Vanaf dinsdag minder warm en licht wisselvallig, woensdag waarschijnlijk droog.

Samenvatting EPS-periode:

Licht wisselvallig en een grote kans op temperaturen rondom of iets boven het langjarig gemiddelde.

Paraaf meteoroloog: schaikm

Uitgifte: 26/05/2017 02.30 uur LT