Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van dinsdag 25 april tot zondag 07 mei

Synoptische ontwikkeling:

Tussen een hoog ten zuiden van IJsland en een lagedrukgebied boven Scandinavie staat een langgerekte noordelijke stroming waarin steeds koudere lucht over West-Europa uitstroomt. Het hogedrukgebied beweegt zuidwaarts en gaat samen met een hoog nabij Oost-Canada, terwijl het lagedrukgebied oostwaarts trekt. In de tweede helft van de week koerst een lagedrukgebied nabij Groenland richting IJsland en blijft hier rondtollen. Bijbehorende storingen bereiken dan van tijd tot tijd het aandachtsgebied.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

De onzekerheid is de komende week klein. De koude oplossing zoals hier boven geschetst zit in het gehele ensemble. In het volgende weekend neemt de onzekerheid toe. De trend is overduidelijk eentje van hogere temperaturen en minder neerslag, maar de spreiding is groot. De warme oplossingen zijn in de EC-clusterscenario's zichtbaar als geblokkeerde situaties met een hoogterug boven Europa. De exacte locatie ervan bepaalt hoeveel het opwarmt in de eerste week van mei.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Geregeld regen(buien) en temperaturen ruim onder het langjarig gemiddelde.

Samenvatting EPS-periode:

De kans op regen(buien) neemt af naar 30-40% en de kans op maxima boven 20°C neemt toe naar 50%.

Paraaf meteoroloog: zwagers

Uitgifte: 23/04/2017 03.48 uur LT