Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van zaterdag 23 september tot donderdag 05 oktober

Synoptische ontwikkeling:

Onze omgeving bevindt zich onder invloed van een hoogterug welke verbinding probeert te zoeken met een krachtig hoog boven Scandinavie. Ondanks het feit dat vanaf zondag/maandag de amplitude van de rug wordt afgevlakt als gevolg van een retrograde hoogtelaag die van Oost-Europa richting West-Europa trekt, blijft ons land over het algemeen onder invloed van hogedruk, hetgeen tot na het weekeinde voor standvastig weertype zorgt. De vraag is wel wat het retrograde laag precies voor uitwerking boven onze omgeving gaat krijgen na het weekeinde. Dit laag vult halverwege volgende week op en dan komt het tweede hoogtelaag boven de Atlantische Oceaan dichter bij. Aan de oostflank van dit laag wordt met een zuidelijke stroming tamelijk zachte en vochtige lucht aangevoerd boven onze omgeving. Pas aan het eind van de periode komt het hoogtelaag dusdanig dichtbij ons land dat we met frontale zones te maken krijgen.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

De onzekerheid is tot na het komende weekeinde tamelijk klein, de spreiding in de pluim is gering. Dit levert een rustig weertype op met weinig neerslag. Wel zijn in de EPS-extra gedurende een groot deel van de periode sterke signalen voor mist terug te vinden, met name in het eerste weekeinde (23/24 september). Halverwege volgende week neemt de spreiding wat toe, deze is terug te brengen tot de onzekerheid in de evolutie van het retrograde hoogtelaag. Op langere termijn lijkt een zuid(west)elijke stroming in te treden met een aantal fronten. Spreiding in de pluim wordt veroorzaakt door timingsverschillen, maar ook doordat fronten de neiging hebben een wat meer noordwaartse koers te volgen onder invloed van Europese hoge druk. Dit levert een (licht) wisselvallig weertype op met in eerste instantie licht bovennormale temperaturen, later weer meer richting normaal. Neerslagkansen zijn dan dagelijks zo'n 40%.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Rustig weer met overdag perioden met zon, weinig wind en maximumtemperaturen rond 19°C. In de nacht en eerste helft van de ochtend kans op mist, vooral in het weekeinde. De neerslagkans neemt aan het einde van de periode geleidelijk toe.

Samenvatting EPS-periode:

Licht wisselvallig weer met dagelijks zo'n 40-50% kans op neerslag. Temperaturen rond de normale waarden voor de tijd van het jaar.

Paraaf meteoroloog: aberson

Uitgifte: 21/09/2017 01.43 uur LT