Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 28 februari 2017 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

En omvangrijk lagedrukgebied tussen Schotland, IJsland en Groenland heeft meerdere kernen die om elkaar heen draaien. Bijbehorend golvende koufront ligt actueel (10 UTC) langs onze westkust verder richting West-Frankrijk. Onder invloed van de jet is boven NW-Frankrijk een golf in het front ontstaan en tevens loopt een CAD-achtige structuur (door forcering van een hoogtetrog boven de Britse Eilanden) op de golf in. Hierdoor slaat de golf in de loop van de middag verder uit en ontwikkelt zich een randlaag ten oosten van Engeland. Dit laag blijft gedurende de periode ergens ten zuiden van Noorwegen rondtollen. De occluderende golf, kort gevolgd door een volgende kortgolvige (hoogte)trog, trekt vanmiddag en vanavond van west naar oost over het land. Daarachter komen we in de polaire lucht terecht met af en toe passage van een trog(je). Morgenochtend slaat onder invloed van de jet een nieuwe golf uit in het reeds gepasseerde front welke in de middag het zuidoosten van het land schampt. Morgenavond of in de nacht naar woensdag passeert een van de kerntjes van het omvangrijke lagedrukgebied met ingedraaide occlusie van west naar oost over het land.

Modelbeoordeling:

Tot morgenmiddag slechts detailverschillen in de representatie van de convectie, daarna zijn er verschillen in de timing en positie van de nieuwe golf in het front die het zuidoosten zou moeten schampen of aandoen. De meeste modellen geven een duidelijke verhoging van de buienactiviteit in de nabijheid van de golf. Het (rand)laag ten zuiden van Noorwegen kent ook nog onzekerheid. Hirlam06Z is nog steeds het meest enthousiast met 8 Bft in het noorden van de FIR. Is echter wel meer naar EC toegetrokken die niet verder dan 6/7 Bft komt in het uiterste noorden. Voorlopig houden we het op een 7 Bft. Vanaf morgenavond nemen de verschillen in met name de timing en positie van het kerntje met ingedraaide occlusie sterk toe. De verschillen zijn ronduit groot te noemen. Beide Harmonies hebben een compleet verschillende weergave, Hirlam en EC zitten wat meer op een lijn met de passage woensdagnacht. Die laatsten houden we voorlopig aan.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Wind:

Langs de kust 6 tot 7 Bft, seinen staan uit. Boven land 5 Bft, uitschieters bij buien vanmiddag en vanavond tot 75 km/h, daarvoor staat code geel uit (i.c.m. met een onweersbui). Komende nacht berekenen alle modellen (op HA38 na) een klein achtje in de zuidelijke districten. Hangt samen met een kortgolvige trog en mogelijk ook door uitwisseling in buienclusters. Morgen neemt de wind wat af, behalve in het noorden van de FIR waar aan de zuidflank van het laag bij Noorwegen een 6-7 Bft komt te staan (zie ook modelbeoordeling). Morgenavond en in de nacht naar woensdag grote verschillen in de wind bij de passage van een kerntje van het omvangrijke lagedrukgebied.

Bewolking:

Bij het golvende koufront boven zee en het noordwesten van het land ST. Verder bij de occluderende golf is de opbouw eerst nog stabiel gelaagd maar naar het zuiden toe wordt de opbouw steeds onstabieler met ingebedde CB's tot FL150-200. Op de trog die erachter volgt neemt de onstabiliteit sterk toe. Er zijn dan geclusterde CB's met toppen FL250/300 (TopT richting -50C). Later vanavond en komende nacht convectieve bewolking en meer geisoleerde CB's, toppen nog altijd tussen FL250-300. Dit geldt ook voor morgen. Bij de nieuwe golf in het front laat Harm38 ook een wat meer gelaagde en stabiele opbouw zijn, we gaan daar uit van wat ingebedde buien, nog steeds met hoge toppen. Bij troggen en golfjes is Stratus niet ondenkbaar. Morgenochtend lijkt dat ook nog een beetje geholpen door wat kustconvergentie, ook Hirlam komt dan met een signaal voor ST.

Neerslag:

Voor het golvende koufront uit voornamelijk (mot)regen. Op de occluderende golf steeds meer buiige regen, lokaal kan het behoorlijk doorregenen, Hirlam komt zeer lokaal met > 20 mm/12h. Met het toenemen van de onstabiliteitsdiepte nemen de onweerskansen toe, zie daarvoor Harm. Maar met toppen < -40C en +5/+10 aan de grond lijkt onweer zeer reëel, vooral bij de trog die volgt op de occluderende golf. Forcering tevens van de jet en de hoogtetrog. MUCAPE tussen 400-700 J/Kg, effectieve schering (0-6 km) tussen 30-50 kn. Hoogste vlak voor de passage van de occluderende golf, daarachter bij de trog eerder richting 30 kn. Bij de trog multicells, nabij de occluderende golf enkele ingebedde multicells, als het al vanaf de grond kan is een meer dynamische cel of squall-achtig segment zelfs mogelijk. Komende nacht vooral in de kustprovincies enkele geïsoleerde buien, bij een trog en overdag door dagelijkse gang ook dieper landinwaarts. Bij de frontale golf die het zuidoosten schampt meer buiige regen. Kansen op onweer/korrelhagel voortdurende hoog. Morgen laten de diverse NESO's tevens zwakke signalen zien voor natte sneeuw, iets waar het ECEPS ook al een aantal dagen mee komt. De sneeuwfracties zijn echter zeer gering en gladheid wordt daardoor niet verwacht.

Zicht:

Goede zichten; de komende 48 uur reageert het zicht vooral op neerslag.

Paraaf meteoroloog: aberson

Uitgifte: 27/02/2017 10.21 uur LT.