Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot maandag 19 februari 2018 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied boven Polen trekt oostwaarts. Een warmtefront boven het de Britse Eilanden beweegt nog iets oostwaarts en blijft vervolgens langs de Schotse en Engelse oostkust steken. In het front vormt zich maandag overdag afzonderlijke een lagedrukkern die parallel langs de kust Z-ZO trekt om later in de avond het noorden van Frankrijk in te trekken. De stroming zal in onze omgeving in de loop van de nacht naar dinsdag onder invloed van een hoog boven Scandinavie naar oost draaien. Daarnaast zien we in de nacht naar dinsdag het front boven het westen van de Noordzee en East-Anglia occluderen. Dinsdag trekt een hoogtelaagje parallel en recht over het front Z-ZO-waarts, hierdoor activeert het front en loopt er opnieuw een klein grondlaag mee. In de tweede helft van dinsdagmiddag trekt het laagje net zuidwesten van ons land richting Frankrijk. Verder zien we boven de Noordzee in ons FIR-gebied steeds de restanten van een oude occlusie, deze lijken later vannacht en overdag wat geactiveerd te worden.

Modelbeoordeling:

In grote lijnen zijn de modellen consistent. Het neerslagsignaal boven het noorden van het land later vannacht en overdag valt lastig ergens aan te koppelen. Mogelijk spelen iets activerende oude occlusierestanten een rol. Qua grenslaagbewolking zien we dat HARM38 actueel de stratus nu achterwege laat, hetgeen aansluit bij de realiteit.

Aandachtspunten

Temperatuur:

EC uitvoer lijkt in de nacht wat te warm, (hangt ook van bewolking af). Tn van ca +2 in het NW-lijk kustgebied tot -5 in het ZO. In de nacht naar dinsdag ook weer afhankelijk van opklaringen: van 2 graden onder bewolking tot -5 in langdurige opklaringen. Tx zowel vandaag als dinsdag ca. 6 graden.

Wind:

Geen bijzonderheden.

Bewolking:

Boven het westelijk deel van de Noordzee veel gelaagde middelbare en hoge frontale bewolking. Verder zien we vannacht de bewolking bij de oude occlusierestanten in ons FIR-gebied weer toenemen in de vorm van meer Cu/Sc en later vannacht en overdag ook steeds meer stratus. Overdag zien we boven land grotendeels alleen velden Ac/As waar de zon nog wel goed doorheen komt. Alleen boven het noorden en westen van het land zien we ook de lagere bewolking die zich op de Noordzee bevindt. In de nacht naar dinsdag zien we door de aanvoer van drogere lucht van het oosten uit de opklaringen weer terrein winnen. Dinsdag overdag zien we in het westen en zuidwesten van het land de middelbare bewolking behorend bij de tweede frontale golf die langs de Engelse oostkust Z-ZO-waarts trekt.

Neerslag:

Later vannacht en overdag boven het noorden van het land af en toe wat lichte regen op de occlusierestanten. De neerslag behorend bij de langstrekkende golf in het front zal in ons aandachtsgebied amper de grond bereiken. De neerslag van de tweede frontale golf op dinsdag schampt alleen het westen van onze FIR, boven land blijft het droog.

Zicht:

Vannacht plaatselijk nevel, voor mist staat er waarschijnlijk teveel wind. In de nacht naar dinsdag in het noorden in HARM38 een duidelijk mistsignaal, wellicht vocht van de oude occlusie.

Paraaf meteoroloog: homan

Uitgifte: 18/02/2018 23.29 uur LT.