Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot maandag 24 april 2017 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een in betekenis afnemend hogedrukgebied ligt met het centrum net ten zuidwesten van ons land, bijbehorende rug ligt boven de westkust. Deze trekt vanavond oostwaarts over ons land. Na passage van de as wordt de stroming zuidwestelijk. Een laag, 1007 hPA, noord van Schotland trekt de komende periode oostwaarts en trekt via zuid Zweden (maandagmiddag) naar de Oostzee. Onder invloed van de rechteringang van een jet diept dit laag uit van 1007 hPa naar 988 hPa. Bijbehorend zwak warmtefront bereikt maandagochtend de westkust en verlaat maandagmiddag het zuidoosten. Het koufront bereikt maandagmiddag het noordwesten, maar doordat hier een trog van het noordwesten uit achteraan loopt, vertraagt dit door golfvorming. In de nacht naar dinsdag trekt deze ZW-NO-waarts over het land, mogelijk met de vorming van een zwak laag, en vormt de erop in lopende trog een instant occlusion. Hierbij vormt zich mogelijk een apart laag wat boven het noorden van het land komt te liggen. Achter deze trog/instant occlusion komt op dinsdag een noordelijke stroming boven de Noordzee met aanvoer van koude lucht op gang.

Modelbeoordeling:

De synoptische situatie wordt door de modellen eenduidig beschreven; wel detailverschillen. De actuele buitjes worden alleen door Harmonie weergegeven. De timing van het warmtefront is redelijk eenduidig, Hirlam en EC geven als enige wat lichte neerslag. Nog vrij grote timingsverschillen; in EC ligt dit rond 12 UTC al op de noordkust, Harmonie36 is het laatst (rond 18 UTC). Het front blijft wel in alle modellen golven boven het land en verlaat dan dinsdagochtend het zuidoosten. Bij de instant-occlusion ontstaat in Harmonie38 en EC een laag boven het noorden van het land, in Harmonie36 en Hirlam niet. Op deze termijn is nog niet aan te geven wat de werkelijkheid wordt, maar gezien de nabijheid van een jet en de naderende hoogtetrog is het wel een reëel scenario.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Vannacht vooral in het zuidoosten en oosten bij langdurigere opklaringen mogelijk dicht bij het vriespunt. Maandag in het zuidoosten mogelijk 15°C in de warme sector.

Wind:

Actueel nog 7 Bft op de Vissersbank; verdwijnt snel. Bij het uitdiepende laag op het noorden van de Noordzee 7-8 Bft, Op nadering van de warmtefont aantrekkende wind, 6 Bft in de kustdistricten; in de warme sector weer afnemend. Hirlam is duidelijk rustiger nu. Hirlam-probleem? Bij een eventueel laag bij de instant occlusion een stevig windveld, 6-7 Bft; Harmonie38 komt met een 8 Bft.

Bewolking:

Actueel Cu/Sc, CB's zijn aan het verdwijnen. Bij het warmtefront Sc en hoger. Bij het koufront liggen de bases lager. Koufront kan wat buiig zijn, een embedded CB is mogelijk. Achter het koufront Cu/Sc/Cb (Toppen vooralsnog FL150/Fl180). Nabij de instant occlusion tevens St/Sc.

Neerslag:

De regenbuien nemen nu snel in activiteit en aantal af. Nabij het warmtefront kans op lichte regen. Ook in de warme sector een neerslagsignaal. Nabij het koufront regen en mogelijk een ingebedde bui. Erachter op dinsdag buien, met name bij de trog/instant occlusion. Cape-waarden 200-400 J/kg, schering is beperkt (10 kt). Onweer is niet uitgesloten, korrelhagel ook.

Zicht:

Overwegend goed, maar in neerslag lokaal ook matig zicht.

Paraaf meteoroloog: berge

Uitgifte: 23/04/2017 16.31 uur LT.