Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zaterdag 27 mei 2017 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied met het centrum boven het midden van de Noordzee trekt oostwaarts en ligt zaterdagavond boven Polen. De stroming is aanvankelijk noordoostelijk, maar draait de komende twee dagen geleidelijk naar een meer zuidoostelijke richting. De aangevoerde lucht wordt geleidelijk steeds warmer. Een ontwikkelend lagedrukgebied boven Spanje trekt noordwaarts over de Golf van Biskaje en bereikt Ierland zaterdagochtend. Een bijbehorend N-Z georienteerd koufront ligt zaterdagavond net oost van Engeland. Voor het koufront uit worden vanuit het zuiden hoge theta-w waarden aangevoerd (16 a 17 graden). In die warme lucht vormt zich een N-Z georienteerde vore die zaterdagavond boven het zuidwesten van het land komt te liggen. Na passage van deze vore wordt de wind zuidwestelijk.

Modelbeoordeling:

Tot aan het arriveren van de vore zijn vooral de condities in de grenslaag een aandachtspunt. Modellen verschillen van elkaar. Nabij en west van de vore is de mogelijke buiigheid een belangrijk aandachtspunt. Modellen berekenen in de buurt van ons land dan enkele (onweers)buien.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Komende dag op veel plekken 25 a 26 graden. Alleen in het noordelijk kustgebied lagere waarden t.g.v. aanvoer vanaf zee. De dag daarna 29 a 30 graden in een groot deel van het land. De hoogste waarden worden bereikt in het zuiden.

Wind:

Ten gevolge van de aanwezigheid van het hogedrukgebied is er weinig wind in ons aandachtsgebied. Met het wegtrekken van het hogedrukgebied komt er meer wind te staan, maar seinen worden niet verwacht.

Bewolking:

Momenteel is er een groot gebied met ST aanwezig boven de Noordzee. Dit gebied reikt tot aan het oostelijk Waddengebied en breidt zich momenteel uit boven het noordoosten van het land. De positie van dit gebied wordt door de meeste modellen niet goed weergegeven. Alleen Harmonie 38 lijkt er enigszins op. Het is dus grotendeels een kwestie van nowcasting. De dagelijkse gang zal ervoor zorgen dat dit gebied boven land snel oplost. Met een noordoostelijke stroming zal het ST gebied echter wel verder westwaarts over het Waddengebied trekken. Het Waddengebied blijft dan ook gevoelig voor lage bewolking. Pas als de stroming zuidoostelijk wordt trekt het ST gebied boven de Noordzee noordwaarts weg. In het gebied net voor het koufront uit, en nabij de vore kunnen enkele CB's ontstaan. Diverse modellen geven hier een indicatie voor.

Neerslag:

Net voor het koufront uit en nabij de vore mogelijk ontwikkeling van enkele buien. De modellen geven een indicatie op een enkele bui, maar het lijkt niet opgelegd te zijn. Als deze buien ontstaan kunnen de toppen tot max FL400 reiken. Dat betekent dat het pittige onweersbuien kunnen zijn, waarbij hagel en windstoten niet uit te sluiten zijn. Triggers voor het ontstaan van deze buien zijn dagelijkse gang, convergentie nabij de vore en eventuele optilling ten gevolge van de nadering van het koufront. In de bovenlucht zijn geen verdere triggers aanwezig. CAPE waardes liggen nabij en west van de vore rond 1500 J/kg en shear rond 20 kn waarmee de convectieve modus multicell is. Het feit dat het geen opgelegde situatie is zal wellicht te maken hebben met het feit dat de wind onderin de kolom westelijk wordt waarmee de voeding voor de mogelijke buien afgesneden wordt.

Zicht:

Overwegend goed. Aanvankelijk is nog sprake van nevel en mist in het noorden van het land. De dagelijkse gang zal dit snel doen oplossen. Het Waddengebied blijft gevoelig voor nevel en mist ten gevolge van het daar aanwezige gebied met lage bewolking. Komende nacht is de kans op vorming van nevel en mistbanken kleiner ten gevolge van aanvoer van continentale lucht en meer wind (tevens windmaximum op enige hoogte).

Paraaf meteoroloog: schaikm

Uitgifte: 26/05/2017 05.26 uur LT.