Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 25 juli 2017 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een sturend hoogtelaag ligt momenteel boven het land, trekt vandaag zuidoostwaarts en wordt dinsdag 18 UTC boven Beieren verwacht. Aan de grond zien we momenteel een langzaam opvullende lagedrukkern boven het midden van het land. Deze kern trekt gedurende de dag zuidoostwaarts. Aan de zuidflank trekt overdag een trog mee, die voornamelijk actief is in het midden en zuiden. Met het wegtrekken van het lagedrukgebied wordt de stroming vandaag geleidelijk noordwestelijk. Een zwakke occlusie die zich momenteel nabij het noordoosten van het land bevindt trekt komende nacht zuidwaarts over het uiterste oosten. Dinsdag bereikt een occlusie van het noorden uit het land. Deze occlusie trekt zuidwaarts en verlaat het zuiden in de avond. Na passage nadert er vanuit het westen een rug van hogedruk die woensdagochtend het westen van het land bereikt.

Modelbeoordeling:

Grootschalig gezien laten de modellen eenzelfde beeld zien, alleen zien we wel steeds verschillen in de berekening van de buien, zoals gebruikelijk bij dit soort situaties.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Geen bijzonderheden

Wind:

Doordat er in de verticale kolom weinig wind staat zien we in de buien geen echte grote uitschieters, hooguit een keer 30 kn (25-30 kn is een enkele keer waargenomen). Morgen op nadering van de occlusie een mogelijke 6 nabij de (noord)westkust.

Bewolking:

In de polaire lucht veelal cumuliforme bewolking. Toppen van de Cb's liggen tussen FL250-300 en in het noorden overwegend FL200-250. Door de nabijheid van de occlusie zien we in het noordoosten ook wat meer middelbare en hoge bewolking. In de nacht naar dinsdag zien we in Limburg door de noordwestelijke stroming stratus vorming, deze mogelijkheid bestaat overigens in het gehele (uiterste) oosten wegens de neerslag behorende bij de zuidwaarts trekkende occlusie. De stratus lost overdag snel op. Dinsdag wordt de onstabiliteitsdiepte van het westen uit minder.

Neerslag:

Matige, lokaal zware buien met name aan de zuidflank van het hoogtelaag en op de trog. Accent lijkt op de zuidelijke helft te liggen (koudste bovenlucht). Vanmiddag is er boven land nagenoeg geen schering (ca. 5 kn), dan alleen singlecells. Bij de buien is vooral in het zuiden kans op onweer en ook hagel is niet uitgesloten. INDECS komt met hoge onweerskansen en gezien de progtemps onder het hoogtelaag is dat verklaarbaar. Hagel-product van Harmonie geeft voor het zuidwesten en zuiden een signaal voor kleine hagel. De stratiforme neerslag behorende bij de occlusie die in de nacht naar dinsdag zuidwaarts trekt, zal alleen het uiterste oosten van het land bereiken. De neerslag behorende bij de occlusie die vervolgens dinsdag overdag zuidwaarts trekt zal deels convectief, deels stratiform zijn. Buiten deze occlusie om kan er nog een enkele bui vallen. In de avond wordt het vervolgens overal droog.

Zicht:

Goed, in buien/neerslag matig mogelijk slecht.

Paraaf meteoroloog: schaikm

Uitgifte: 24/07/2017 12.05 uur LT.