Weerbulletin kleine luchtvaart

Luchtvaartmeteorologische informatie voor operationeel gebruik en vluchtvoorbereiding is beschikbaar op www.luchtvaartmeteo.nl.

ZCZC
FBNL50 EHDB 231428  
WEERBULLETIN VOOR DE LUCHTVAART
.
GELDIG 231500/232100 UTC
.
SITUATIE: EEN O-W GEORIENTEERDE RUG LIGT STATIONAIR BOVEN HET MIDDEN
EN NOORDEN. BOVEN HET UITERSTE ZUIDOOSTEN LIGT EEN O-W GEORIENTEERDE
OCCLUSIE DIE LANGZAAM NOORDWESTWAARTS TREKT. TEN NOORDEN VAN DE RUGAS
IS DE STROMING ZUIDWESTELIJK, TEN ZUIDEN ERVAN OOSTELIJK. DE
AANGEVOERDE LUCHT IS STABIEL VAN OPBOUW EN VOCHTIG ONDER EEN INVERSIE
OP 3000 VT. IN DE MIDDAG IS DE OPBOUW LOKAAL ONSTABIEL TOT 3000 VT.
.
SIGNIFICANT WEER: LOKAAL NEVEL, VANAF 17 UTC UITBREIDEND EN EEN
TOENEMENDE KANS OP MIST. TEVENS LOKAAL LICHTE MOTREGEN. IN DE TOPPEN
VAN DE SC-BEWOLKING KANS OP MATIGE IJSAANZETTING.
.
WIND: TEN NOORDEN VAN DE RUGAS ZUID(WEST)ELIJK 3-6 KN, AAN DE KUST
6-10 KN. NABIJ DE RUGAS VARIABEL 1-5 KN. TEN ZUIDEN VAN RUGAS
OOSTELIJK 4-8 KN.
.
BEWOLKING: MET NAME IN HET NOORDEN EN NABIJ DE OCCLUSIE OP VEEL
PLAATSEN BKN ST BENEDEN 500 VT, LOKAAL 500-1000 VT. AAN HET EINDE VAN
DE PERIODE OOK ELDERS TOENEMENDE KANS. VERDER MET NAME IN HET
NOORD(WEST)EN LOKAAL BKN SC 1000-1500 VT EN MET NAME IN HET MIDDEN EN
ZUIDEN LOKAAL SCT/BKN CU/SC 1500-2000 VT, GELAAGD TOT ROND 3000 VT.
.
ZICHT: MEER DAN 8 KM, LOKAAL 3-8 KM. IN DE TWEEDE HELFT VAN DE
PERIODE 3-8 KM, LOKAAL MINDER DAN 1500 M.
.
NULGRADEN NIVEAU: ROND FL090, LOKAAL IN SC OOK TUSSEN 2000 EN 3000 VT
ONDER NUL. IN DE TWEEDE HELFT VAN DE PERIODE IN HET ZUIDOOSTEN
MOGELIJK OOK AAN DE GROND.
.
HOOGTEWINDEN EN TEMPERATUREN:
    15 UTC:  21 UTC:
0500VT 090-220/05-10 +03 100-220/05-10 +03
1500VT 090-220/05-10 +00 100-220/05-15 -00
3000VT 140-220/05-10 +04 140-220/05-10 +05
FL 050 090-330/05-10 +04 170-220/05-10 +05
FL 100 090/10    -02 120/10    -02
N VAN DE RUG MEEST GERUIMD, Z VAN DE RUG MEEST GEKROMPEN. MEESTE WIND
IN HET Z.
.
THERMIEK: -
.
MAX. TEMPERATUUR: -
.
VOORUITZICHTEN VOOR MORGEN: EEN RUG VAN HOGEDRUK LIGT BOVEN HET
ZUIDEN. IN DE OCHTEND MET NAME IN HET (ZUID)OOSTEN OP VEEL PLAATSEN
MIST EN NEVEL EN ST BENEDEN 500 VT, IN DE MIDDAG GROTENDEELS
OPLOSSEND. IN HET UITERSTE ZUIDOOSTEN KAN DE ST DE GEHELE DAG
AANWEZIG BLIJVEN. VERDER BEREIKT IN DE MIDDAG EEN ONO-WZW
GEORIENTEERD WARMEFRONT HET NOORDWESTEN, HIERBIJ IS OPNIEUW KANS OP
ST EN NEVEL.
.
DAGLICHTPERIODE: 07.18 TOT 16.26 UTC.=
NNNN

23/01/2020 15.45 uur LT