Toegankelijkheid

Bij het beheer en de doorontwikkeling van deze website besteedt het KNMI veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Webrichtlijnen

Een belangrijk instrument om toegankelijkheid te waarborgen, is het Toepassingskader Webrichtlijnen. Over het algemeen voldoet KNMI.nl aan de Webrichtlijnen versie 2 (WRv2). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Uitzonderingen

Op een aantal onderdelen kan het voorkomen dat KNMI.nl niet voor 100% aan de Webrichtlijnen voldoet. Er wordt de komende maanden nog hard aan de site gewerkt om de laatste openstaande zaken op te lossen.

Meldingsformulier Toegankelijkheid

Bent u van mening dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. U kunt uw melding doorgeven via ons contactformulier.