Waarschuwingen kust en noordzee

Kust en ruime binnenwateren
Noordzeedistricten

Wind- en stormwaarschuwingen voor kust en ruime binnenwateren en de Noordzeedistricten

Kustdistricten en ruime binnenwateren

IJmuiden, Texel, Harlingen, Rottum, Delfzijl: noordwest 7 bft, Vlissingen, Zierikzee, Hoek van Holland: west tot noordwest 6 bft, IJsselmeer, Marken: noordwest 6 bft
Uitgifte: 09/12/2018 22.00 uur LT

Noordzeedistricten

Duitse Bocht, Vissersbank, Fladengronden: noordwest 8 bft, Theems, Humber, Doggersbank, Vikingbank: noordwest 7 bft, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 09/12/2018 20.40 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Kust en ruime binnenwateren

District Waarschuwing
IJmuiden noordwest 7
Texel noordwest 7
Harlingen noordwest 7
Rottum noordwest 7
Delfzijl noordwest 7
Vlissingen west tot noordwest 6
Zierikzee west tot noordwest 6
Hoek van Holland west tot noordwest 6
IJsselmeer noordwest 6
Marken noordwest 6
Uitgifte: 09/12/2018 22.00 uur LT