Waarschuwingen kust en Noordzee

Kust en ruime binnenwateren
Noordzeedistricten

Wind- en stormwaarschuwingen voor kust en ruime binnenwateren en de Noordzeedistricten

Kustdistricten en ruime binnenwateren

Vlissingen, Zierikzee, Hoek van Holland: noord tot noordoost 6 Bft, Rottum: noord tot noordwest 6 Bft, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 21/04/2021 21.16 uur LT

Noordzeedistricten

Duitse Bocht: noord tot noordwest 7 Bft, Dover: noordoost 7 Bft, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 21/04/2021 21.16 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Kust en ruime binnenwateren

District Waarschuwing
Vlissingen noord tot noordoost 6
Zierikzee noord tot noordoost 6
Hoek van Holland noord tot noordoost 6
Rottum noord tot noordwest 6
IJmuiden Geen waarschuwing
Texel Geen waarschuwing
Harlingen Geen waarschuwing
Delfzijl Geen waarschuwing
IJsselmeer Geen waarschuwing
Marken Geen waarschuwing
Uitgifte: 21/04/2021 21.16 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Noordzeedistricten

District Waarschuwing
Duitse Bocht noord tot noordwest 7
Dover noordoost 7
Doggersbank Geen waarschuwing
Humber Geen waarschuwing
Theems Geen waarschuwing
Uitgifte: 21/04/2021 21.16 uur LT