Waarschuwingen kust en Noordzee

Kust en ruime binnenwateren
Noordzeedistricten

Wind- en stormwaarschuwingen voor kust en ruime binnenwateren en de Noordzeedistricten

Kustdistricten en ruime binnenwateren

Vlissingen, Zierikzee, Hoek van Holland: noordwest 9 Bft, IJmuiden: noord tot noordwest 7 Bft, Texel: noordoost 6 Bft, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 25/09/2020 23.08 uur LT

Noordzeedistricten

Humber: noord tot noordwest 9 Bft, Dover, Theems: noordwest 9 Bft, Doggersbank: noord tot noordwest 8 Bft, overige districten: geen waarschuwing
Uitgifte: 25/09/2020 23.08 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Kust en ruime binnenwateren

District Waarschuwing
Vlissingen noordwest 9
Zierikzee noordwest 9
Hoek van Holland noordwest 9
IJmuiden noord tot noordwest 7
Texel noordoost 6
Harlingen Geen waarschuwing
Rottum Geen waarschuwing
Delfzijl Geen waarschuwing
IJsselmeer Geen waarschuwing
Marken Geen waarschuwing
Uitgifte: 25/09/2020 23.08 uur LT
Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Noordzeedistricten

District Waarschuwing
Humber noord tot noordwest 9
Dover noordwest 9
Theems noordwest 9
Doggersbank noord tot noordwest 8
Duitse Bocht Geen waarschuwing
Uitgifte: 25/09/2020 23.08 uur LT