Nieuwsbericht

Weer en water: aanzienlijke klimaatveranderingen en de gevolgen

07 november 2000

Een klimaatreconstructie van de laatste duizend jaar door een internationaal gezelschap van onderzoekers laat zien hoe uitzonderlijk de klimaatverandering in de 20e eeuw is geweest. Stijgende temperaturen, terugtrekkende gletsjers en dunner poolijs laten een consistent beeld zien van een warmer wordende wereld. Op grond van onderzoek zijn scenario's gemaakt die laten zien dat, zonder ingrijpend beleid, in de komende eeuw een aanzienlijke klimaatverandering kan worden verwacht. De zeespiegel stijgt 15 tot 95 cm, de temperatuur stijgt ook in ons land tot 2100 naar schatting met 1 tot 3,5 graad en ook de neerslag op gematigde breedten (tussen 20 en 70 graden Noorderbreedte) zal toenemen, wellicht vooral door zwaardere buien. Dergelijke veranderingen leiden ertoe dat bijvoorbeeld de Rijn, waarvan de afvoer wordt bepaald door de combinatie regen en smeltwater, verandert in een door regen bepaalde rivier.

Op dinsdag 21 november a.s organiseren KNMI, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), de Raad voor Aarde en Klimaat van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Nationaal Comité IHP-OHP het Nationaal Symposium Weer en Water in de samenleving. Aanleiding voor het symposium is het vijftigjarig jubileum van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), de overkoepelende organisatie voor internationale samenwerking van nationale meteorologische en hydrologische diensten binnen de Verenigde Naties. Doel van het symposium is belangstellenden uit wetenschap, beleid en beheer en de pers te informeren over recent onderzoek naar de veranderingen in ons klimaat en de mogelijke effecten daarvan met name voor het waterbeheer. Het symposium wordt bijgewoond door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje.

Tijdens het symposium wordt ingegaan op veranderingen in de leefomgeving van de mens en de mogelijkheden tot aanpassing. De respons kan van natuurlijke aard zijn, maar zal veelal een kunstmatig karakter dragen, zoals aanplant van bossen en ingrepen in de waterhuishouding door het creëren van bergingsmogelijkheden. De Commissie Waterbeheer 21 e eeuw, ingesteld door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van de Unie van Waterschappen, is tot de conclusie gekomen dat het watersysteem anno 2000 te vaak niet op orde is en dat een nieuwe aanpak van het waterbeleid nodig is: het water moet weer de ruimte krijgen. Een andere vraag die aan de orde komt is in hoeverre veranderingen in water en landgebruik gedurende de laatste 10.000 jaar het klimaat hebben beïnvloed. Hydrologen en klimatologen werken gemeenschappelijk aan het modelleren van de invloed van fysische condities van het aardoppervlak op het klimaat. Voor grote delen van Europa hebben ontbossing en drainage geleid tot een afname van de verdamping. Vergroting van de rivierafvoeren is daarvan weer het gevolg.

Het Nationaal Symposium Weer & Water in de Samenleving vindt plaats in het gebouw van de KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, in Amsterdam.

De pers wordt van harte uitgenodigd het symposium bij te wonen. Aanmelding bij de Rijksvoorlichtingsdienst, afdeling Pers en Publiciteit, telefoon 070 356 41 42.

U kunt ook contact opnemen met Karin Jongbloed van de KNAW, telefoon 020 55 10 769

Recente nieuwsberichten

 1. Herfst was vierde warmste herfst sinds 1901

  De herfst komt op de vierde plaats in de lijst warmste herfstseizoenen sinds 1901, het begin van ...

  01 december 2020 - Nieuwsbericht
 2. KNMI zoekt neerslagwaarnemers

  Dag in dag uit tappen ruim 300 neerslagwaarnemers iedere ochtend op een vast tijdstip handmatig d...

  01 december 2020 - Nieuwsbericht
 3. Weersomstandigheden bij het stookalert

  Nu de winter zijn intrede doet, gaat de kachel vaker aan. In dichtbevolkte gebieden kunnen omwone...

  01 december 2020 - Nieuwsbericht
 4. Neerslagmetingen van 1850 tot 1950 online

  Het KNMI heeft in het kader van het programma Klimaat voor Ruimte alle dagelijkse metingen van ne...

  24 november 2020 - Nieuwsbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten