Nieuwsbericht

Krachtenbundeling KNMI en Verbond van Verzekeraars om klimaatschade tegen te gaan

23 februari 2021

Schade voorkomen door eerder te waarschuwen voor de komst van slecht weer. Dit is de kern van de samenwerking tussen het KNMI en het Verbond van Verzekeraars. KNMI-hoofddirecteur Gerard van der Steenhoven zette, samen met Richard Weurding van het Verbond, zijn handtekening onder deze voor beide organisaties zeer logische samenwerking.

“Door de data van het KNMI te combineren met de landelijke risico- en schadecijfers van het Verbond, kunnen we ons niet alleen beter voorbereiden op veranderende weersextremen,” benadrukt Weurding, “maar ook inzicht krijgen in en werken aan oplossingen om schade door extreem weer zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien kunnen verzekeraars deze kennis delen met klanten en hun adviseurs. Daar heeft iedereen baat bij, zeker als je stilstaat bij het bijkomend leed dat schade veroorzaakt.” Weurding doelt daarmee op de extreme hagelbuien en stormen die de afgelopen vijf jaar reeds voor honderden miljoenen veroorzaakten, maar ook wateroverlast en droogte. “Met name bij ondernemers kan de klap extra hard aankomen: de materiele schade is vaak verzekerd, maar hun onderneming ligt vaak weken stil terwijl de kosten doorlopen.”

Ook Van der Steenhoven ziet grote voordelen in de samenwerking met het Verbond: ““Door deze samenwerking kunnen wij de impact van onze weerwaarschuwingen vergroten. Tegelijkertijd ontvangen we feedback over de effectiviteit van onze waarnemingen en waarschuwingen waardoor we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren om de maatschappij zoveel mogelijk schade te besparen.”

Stormschade

Op basis van ingediende claims kan het Verbond van Verzekeraars al na een aantal maanden in kaart brengen hoeveel schade een storm heeft veroorzaakt. Het gaat hierbij alleen om goed vergelijkbare verzekerde schade op de inboedel-, opstal- en autoverzekering. De totale schade ligt dus nog hoger. Denk hierbij schade aan kassen, gewassen op het land, transport, bedrijfsonderbreking en infrastructuur. “Door nog eerder voor extreem weer te waarschuwen, kunnen klanten van verzekeraars zich hierop voorbereiden en preventiemaatregelen nemen. Zo houden we de schade beheersbaar,” aldus Van der Steenhoven. Weurding kan dat beamen: “Zo blijkt de schade door storm Ciara eind vorig jaar een inderdaad stuk lager uit te vallen, door tijdige waarschuwingen, ook door verzekeraars. Het early warning center van het KNMI verdient zich dubbel en dwars terug voor de Nederlandse maatschappij.” “En dat is precies wat we met elkaar willen bereiken”, vult Van der Steenhoven aan.

Impact van klimaatverandering meten

De afgelopen jaren is klimaat(verandering) een steeds groter thema geworden binnen de verzekeringssector. Meer kennis leidt tot betere inzichten over hoe om te gaan met klimaatverandering dat ons allen raakt. Verzekeraars en andere financiële instellingen zijn dan ook zeer benieuwd naar het Klimaatsignaal (herfst 2021) en de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s, te verwachten in 2023.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Minder ozonvervuiling tijdens coronacrisis

  De gemiddelde hoeveelheid ozonvervuiling op het noordelijk halfrond (tussen de 1 en 8 kilometer h...

  26 februari 2021 - Nieuwsbericht
 2. Alweer zeer zachte lentedagen in februari

  Voor het eerst tellen we vijf zachte dagen (15 ÂșC of meer) in februari, nota bene op rij. En dat...

  24 februari 2021 - Nieuwsbericht
 3. Meer dan 2 graden opwarming mogelijk onvermijdelijk

  Al sinds de jaren 70 stijgt de temperatuur wereldwijd en inmiddels is onze planeet gemiddeld ruim...

  23 februari 2021 - Nieuwsbericht
 4. Infrageluid helpt bij bepalen intensiteit aardbeving

  Onhoorbaar geluid in de atmosfeer kan bijdragen aan het snel bepalen van de intensiteit van een a...

  22 februari 2021 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- & klimaatberichten