Nieuwsbericht

Smog in zuidoost Azië versterkt door El Niño

05 oktober 2015

De zware smog die al wekenlang boven Singapore en grote delen van Indonesië hangt, wordt versterkt door El Niño die dit jaar een sterk effect heeft. Zo is de grond op de Indonesische eilanden Sumatra en Kalimantan dit jaar extreem droog en daarmee extra gevoelig voor grootschalige branden.

Elk jaar zijn er in vooral in september grootschalige branden op Sumatra en Kalimantan. Maar nu  zijn de branden uitgebreider dan andere jaren door de huidige El Niño. Door aanhoudende extreme droogte lopen de jaarlijks (deels illegale) veen- en bosbranden die door boeren en landeigenaren worden aangestoken, nu relatief vaker uit de hand.

Permanente satellietmetingen

De roetdeeltjes en stoffen zoals koolmonoxide die bij de branden vrijkomen, worden de lucht ingeblazen en verspreiden zich over vele honderden kilometers. De gevolgen hiervan worden in grote delen van zuidoost Azië gevoeld. De wind staat in deze tijd van het jaar bijvoorbeeld voor Singapore ongunstig zodat de inwoners van de miljoenenstad last hebben van de smog als gevolg van de branden op Sumatra. De situatie wordt permanent gemonitord aan de hand van satellietwaarnemingen en -modellen in het kader van het Europese milieuprogramma Copernicus, waar het KNMI aan meewerkt.

In oktober of misschien pas in november zullen regenbuien de lucht klaren.

Door de huidige El Niño wordt er echter veel minder regen verwacht dan normaal en zal het schoon spoelen van de lucht misschien van korte duur zijn. Hoewel de lucht in Nederland ook is vervuild, valt deze vervuiling in het niet bij de huidige smog in Singapore. De waarnemingen vergeleken met de waarschuwingsnormen van Singapore en ook met de voor Nederland geldende Europese normen voor fijn stof laat zien dat de smog in Azië extreem is.

CO-uitstoot in Indonesië in afgelopen tien jaar. Bron: Copernicus/KNMI
CO-uitstoot in Indonesië in afgelopen tien jaar. Bron: Copernicus/KNMI
Smog in Indonesische straat in september 2015. Foto Meteorological Station in Pekanbaru, Agency for Meteorology Climatology and Geophysics
Smog in Indonesische straat in september 2015. Foto Meteorological Station in Pekanbaru, Agency for Meteorology Climatology and Geophysics
De absorbing aerosol index geeft aan of en hoeveel absorberend fijnstof in de atmosfeer zit. De rook van de bosbranden veroorzaakt een hoge waarde.De metingen zijn verricht door het satellietinstinstrument GOME-2 aan boord van EUMETSAT's MetOp (KNMI).
De absorbing aerosol index geeft aan of en hoeveel absorberend fijnstof in de atmosfeer zit. De rook afkomstig van de bosbranden veroorzaakt een hoge waarde..De metingen zijn verricht door het satellietinstinstrument GOME-2 aan boord van EUMETSAT's MetOp.

Het gebruik van satellietmetingen van luchtvervuiling is in de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt dankzij het Europese milieuprogramma Copernicus. KNMI-onderzoek draagt onder andere bij aan CAMS, de Copernicus Atmosphere Monitoring Service, zowel met het leveren van satellietmetingen, als met verdere ontwikkeling van het mondiaal model voor de samenstelling van de lucht.

De combinatie van metingen en modellen wordt gebruikt om luchtkwaliteitsverwachtingen te leveren voor Europa. Maar dezelfde informatie is natuurlijk ook beschikbaar voor buiten Europa zoals hier boven Singapore en Indonesië. Met gebruik van de gedetailleerde analyses van CAMS is recent de relatie onderzocht tussen droogte in Indonesië tijdens El Niño en een toename in luchtvervuiling. Op basis van de CAMS-gegevens lijkt het totaal aan CO2 en CO emissies door de branden dit jaar ook het grootste te worden sinds de vorige (zeer grote) El Niño van 1997-1998.

Recente nieuwsberichten

 1. Toename luchtvervuiling na opheffen lockdown

  De quarantainemaatregelen om het coronavirus te beheersen hebben geleid tot een sterke afname van...

  18 september 2020 - Nieuwsbericht
 2. 35 jaar bescherming van de ozonlaag

  Op Wereld Ozondag, 16 september, wordt wereldwijd stil gestaan bij de internationale afspraken di...

  16 september 2020 - Nieuwsbericht
 3. Het noordpoolgebied staat in brand

  De natuurbranden in het Arctische gebied deze zomer waren zeer uitgebreid en intens, vooral in Si...

  15 september 2020 - Nieuwsbericht
 4. Bovengemiddeld warm 2020 verwacht ondanks La Niña

  Tussen september en november is er 60 procent kans op de ontwikkeling van een zwakke La Niña. Dit...

  09 september 2020 - Nieuwsbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten