Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van zondag 16 december tot vrijdag 28 december

Synoptische ontwikkeling:

Boven Rusland bevindt zich een hoog. Op de Oceaan is het stromingspatroon zonaal. De straalstroom splitst zich bij West-Europa in een deel dat noord- of noordoostwaarts gericht is en een deel gericht op Zuidwest-Europa en de Middellandse Zee. Zondagnacht en -ochtend passeert het frontaal systeem van een randstoring die opvullend over Schotland noordoostwaarts trekt, maandag passeert nog een zwak frontaal systeem. Dinsdag 18 december komt er een omvangrijk sturend laag bij IJsland te liggen. Boven West-Europa vormt zich dan een hoogterug waarbij het Russische hoog aan de westkant aangroeit en de stroming zuidelijk wordt. Daarna passeren frontale systemen van het laag bij IJsland. Vanaf het einde van de week ontstaan verschillen waarbij de grootschalige stroming zonaal blijft met cyclonale afsplitsingen boven West-Europa.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

De onzekerheid over de neerslagsoort in de nacht naar zondag is afgenomen. In het zuidwesten overheerst de regen en is accumulatie van sneeuw onwaarschijnlijk, in het noordoosten valt waarschijnlijk circa 3 cm sneeuw. Dit verschil heeft uiteraard met het brongebied van de lucht aan de oostzijde van het frontale systeem te maken. Hoewel de sneeuwval in het noordoosten enkele uren kan duren en in de noordoostelijke helft van Nederland ook tot een accumulatie van enkele cm sneeuw kan leiden smelt de sneeuw na passage van het frontaal systeem snel weg omdat de temperatuur dan oploopt tot circa 5°C. De invloed van de hoogterug aan het begin van de komende week is nu dominant in de uitvoer aanwezig. De neerslagkans is afgenomen naar circa 20%. Woensdag of donderdag is er vrij grote consensus over de passage van het frontaal systeem van de depressie bij IJsland. Daarna ontstaan verschillen die veroorzaakt worden door verschillen in intensiteit en baan van de cyclonale afsplitsingen. In een klein deel, ongeveer 20% van de leden, krijgen wij tijdelijk te maken met een noordoostelijke of oostelijke stroming en invloed van het hoog met koud en droog weer. De kans op sneeuw van betekenis is hooguit enkele %. In de rest overheerst een zonaal patroon met een vrij hoge (rond 50%) neerslagkans.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Vrij zacht en vanaf woensdag af en toe regen.

Samenvatting EPS-periode:

80% kans op wisselvallig weer met temperaturen rond of boven normaal. 20% kans op koud en meest droog weer.

Paraaf meteoroloog: Huiskamp

Uitgifte: 14/12/2018 02.28 uur LT