Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van donderdag 03 december tot dinsdag 15 december

Synoptische ontwikkeling:

De grootschalige stroming is noordwestelijk. Een sturend lagedrukgebied bij IJsland trekt naar het Noordzeegebied waar het tot en met het weekeinde min of meer stationair is. Donderdag en vrijdag passeren van het zuiden uit randstoringen Nederland. Na het weekeinde trekt het sturende (hoogte)laag naar Midden-Europa, randstoringen trekken in cyclonale zin rondom het laag. Na het einde van de volgende week neemt de diversiteit in de stromingspatronen in de afzonderlijke leden sterk toe.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

Tot en met het weekeinde is de voorspelbaarheid vrij groot. De kans op regen is donderdag en vrijdag groot, in alle leden komt neerslag voor, de hoeveelheden zijn met 3-10 mm significant. Na het weekeinde is de voorspelbaarheid als gevolg van de randstoringen die om het sturende laag draaien sterk af, na het midden van de volgende week is de voorspelbaarheid klein. Omdat we steeds in maritiem polaire lucht verkeren en de aanlandige component van de stroming zwak is of de stroming aflandig is, is het vrij koud. In het weekeinde en tot en met het midden van de volgende week is de kans op vorst in de nacht ongeveer 50%, daarna neemt deze af naar 30%. Mogelijk is de minimumtemperatuur in de polaire lucht met weinig stroming te hoog, maar bewolking vormt hier een onzekere factor. In ongeveer 10% van de leden is het na het weekeinde min of meer winters met maxima rond of iets boven nul en minima onder nul. Waarschijnlijk zijn dit leden waarin in de nacht mist of lage bewolking ontstaat die overdag niet oplost. De kans op winterse neerslag van betekenis is in en na het weekeinde iedere dag ongeveer 5%.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Donderdag en vrijdag perioden met regen. Daarna rustig, wisselend bewolkt weer en met een kleine kans op regen of een bui en vrij koud met 's nachts tijdens opklaringen meest lichte vorst.

Samenvatting EPS-periode:

Het blijft waarschijnlijk vrij koud waarbij de dagelijkse neerslagkans toeneemt naar 40%.

Paraaf meteoroloog: Huiskamp

Uitgifte: 01/12/2020 03.45 uur LT