Guidance meerdaagse

Beoordeling lange termijn door meteoroloog

Geldig van zondag 07 maart tot vrijdag 19 maart

Synoptische ontwikkeling:

Een gordel van hogedrukgebieden ligt van het zuiden van Engeland naar de Balkan die langzaam zuidwaarts trekt. Maandag trekt een eerste zwakke frontale zone ten noorden van Nederland zuidoostwaarts. Vanaf woensdag breidt een sterke zonale stroming zich over West-Europa uit, dinsdag passeert een inactieve occlusie. Woensdag passeert een actieve occlusie van een laag dat naar Schotland trekt. Donderdag trekt waarschijnlijk een actieve frontale golf over West-Europa oostwaarts. In en na het weekeinde van 13 maart komen we in een naar ongeveer 50% toenemend aandeel leden onder invloed van een hoog boven Midden-Europa, maar in de meerderheid blijft aanvankelijk de cyclonale invloed overheersen.

Modelbeoordeling en onzekerheden:

De uitvoer is consistent en in lijn met die van de vorige runs. De overgang naar een zonaal stromingspatroon is weer wat uitgesteld, naar woensdag, de kans op neerslag is dinsdag klein en tot en met de nacht naar dinsdag is er tijdens opklaringen 's nachts grote kans op lichte vorst, de opklaringen vormen de onzekere factor hierbij. Rond donderdag is er een duidelijk signaal voor een actieve frontale golf met mogelijk veel wind. In de oper. uitvoer trekt de golf ver ten zuiden van Nederland langs, maar het signaal voor veel wind is woensdag en donderdag nog sterk in de Eps uitvoer aanwezig. De tendens naar een afnemende cyclonale invloed in en na het weekeinde van 13 maart is duidelijker geworden. Vanaf dat weekeinde is er ook 20% kans op koud weer onder invloed van een noordelijk hoog of een grootschalige hoogtetrog boven West-Europa.

Samenvatting meerdaagse-periode:

Wolkenvelden en vrij koud met 's nachts in opklaringen lichte, eerst plaatselijk matige vorst. Woensdag overgang naar wisselvallig weer met flink wat regen, mogelijk ook veel wind. De temperatuur ligt dan rond normaal.

Samenvatting EPS-periode:

Eerst grote (90%) kans op wisselvallig weer. In en na het weekeinde neemt de kans op meest droog en rustig weer toe naar 50%. Temperaturen rond normaal met een toenemende onzekerheid.

Paraaf meteoroloog: Huiskamp

Uitgifte: 05/03/2021 03.42 uur LT