Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 07 juli 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een lagedrukgebied boven het zuiden van Scandinavie trekt geleidelijk noordoostwaarts weg en verliest daarmee geleidelijk de invloed op ons weer. Aan de zuidwestflank van dit systeem wordt met een west tot noordwestelijke stroming maritiem polaire lucht aangevoerd. Een kortgolvige hoogtetrog, die vandaag ons land passeerde, ligt inmiddels ten oosten van ons, waardoor de bovenlucht geleidelijk opwarmt. Vanavond en vannacht trekt dan een zwakke rug over ons land, waarna morgen restanten van een frontaal systeem (occlusie, nu boven het oosten van Engeland) over ons land trekken. Deze occlusie bereikt rond 03 UTC het westen en verlaat rond 12 UTC het oosten van het land. Ondertussen nadert van de Atlantische Oceaan een zwak,laag, een golf in het polaire front. Dit laag diept niet uit en trekt op woensdag over ons land. Het syteem heeft aanvankelijk kenmerken van een detached warmfront. De wamrte op hoogte en de eerste frontale neerslag loopt ver voor het systeem uit en bereikt het westen al op dinsdagavond. Er ;lijkt een golfje voor het oorspronkelijke laag te ontstaan. Deze golf passeert in de nacht naar woensdag ons land.

Modelbeoordeling:

Actueel van het westen afnemende buiigheid. Harmonie40 laat de buien te snel uitdoven, Hirlam en EC passen beter bij de actualiteit. De buien bij de occlusie morgen zitten nu eenduidiger in de modellen, zowel qua activiteit als qua timing. EC heeft alls enige model veel minder buien. Ten aanzien van de naderende frontale golf zien we nog geen significante positie-verschillen. Met name warmte-advectie zorgt vanaf dinsdagavond voor toename van de bewolking en neerslag. Waarschijnlijk wordt de stratiforme neerslag en de timing daarvan door Hirlam en EC beter weergegeven. Alle modellen tonen ook de ontwikkeling van het golfje in het warmtefront, voor het oorspronkelijk laag uit.

Aandachtspunten

Temperatuur:

In de polaire lucht komende nacht lagere minima dan afgelopen nacht, Tn ca. 8°C, dinsdag overdag Tx rond 20°C.

Wind:

Actueel nog seinen 6 Bft in het Waddengebied. Vanavond verdwijnen deze, wind neemt af. Morgen op passage van de occlusie wat meer wind op de buien daarbij. In het zuidwesten dinsdagavond een mogelijke 6 Bft, Harmonies en EC geven een indicatie, met name langs de Belgische kust.

Bewolking:

Actueel nog convectieve bewolking, CB's (in het oosten) en TCU's. Toppen geleidelijk dalend. Vannacht opklaringen. Bij de occlusie morgen SC, op dagelijkse gang ook TCU/CB met toppen tot FL120 in het noordoosten. Verder wat CU/SC. Op nadering van de frontale golf toenemende middelbare/hoge stratiforme bewolking. Onderin in de polaire lucht nog wel onstabiel, toppen tot FL080.

Neerslag:

Acuteel nog buien, wel afnemend in intensiteit. In de loop van de avond geleidelijk droog. Morgen op de trog (oude occlusie) enkele buien. De timing en de locatie van de neerslag behorend bij het warmtefront van de frontale golf is dinsdagavond nog wel enigszins onzeker, maar Hirlam/EC volgend zou dit rond 19 UTC in het westen zijn. Het lijkt erop dat de eerste neerslag deels door inzaaiing van de onstabiele laag door stratiforme neerslag wordt veroorzaakt.

Zicht:

Goede zichtcondities. Vannacht mogelijk nevel, later in de nacht een mogelijke grondmistbank.

Paraaf meteoroloog: berge

Uitgifte: 06/07/2020 17.05 uur LT.