Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 12 mei 2021 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 00 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Aan de (zuid)oostflank van een lagedrukgebied boven Groot-Brittannië staat op hoogte nog steeds een zuidelijke stroming. Aan de grond reikt de invloedssfeer van het laag tot en met de westelijke helft van de FIR, ten oosten daarvan staat er nauwelijks nog enige stroming. Een golvend en slepend koufront boven West-Duitsland resulteert vandaag nog de hele dag in hoge en middelbare bewolking boven met name de oostelijke helft van het land en vanmiddag/vanavond schampt bij een wat meer uitslaande golf ook de neerslag het (noord)oosten van het land. Aan de grond bevindt het hele land zich echter in vrij vochtige en onstabiele maritiem polaire lucht. Vandaag overdag komen we in een zadelgebied terecht en is er vrijwel geen stroming meer. In het oosten van het land/de FIR wordt dan met een hele zwakke oostelijke stroming warmere en vochtigere lucht vanuit Duitsland aangevoerd. Het zadelgebied trekt later op de dag naar het noorden en van het zuidwesten uit nadert een frontale vore (ontstaan door frontogenese boven Frankrijk) met daarin een actiever buiencomplex dat in de loop van de middag en avond het zuidwesten van ons land bereikt. De frontale vore trekt in de loop van de nacht als een zwak koufront noordoostwaarts over de rest van het land, waarachter de stroming overal (zuid)westelijk wordt. Woensdagmiddag vormt zich een N-Z georienteerde rug boven ons land en neemt de stroming weer af.

Modelbeoordeling:

Het synoptische beeld is wat rommelig aan de polaire zijde van het front. We zien zwakke barocliene structuren en convergentiezones die invloed hebben op de vorming van buien en grenslaagbewolking. Inzaaiing van de ondiepe convectieve bewolking aan de westflank van het front speelt daarbij ook een rol. Vanmiddag is de buitenactiviteit vooral een aandachtspunt. We bevinden ons in de polaire lucht en in een zadelgebied maar op de dagelijkse gang neemt de onstabiliteit sterk toe. De vraag is of en waar er genoeg convergentie zal optreden om de buien goed uit de verf te laten komen, in het oosten van het land speelt ook dan inzaaiing mogelijk nog een rol, vooral in de middag/avond met de passage van de golf. Tegen de avond zien we vanuit het zuidwesten een gebied met meer geclusterde buien ons land naderen. Zeeland lijkt daar een kans op te maken, meer naar het noorden toe zakken deze buien weer in. Bij deze buien is de onweerskans het grootst en geven de Harmonies een kans op windstoten rond 35 kn. Bij de meer geïsoleerde buien, ontstaan door dagelijkse gang, is de onweerskans kleiner en zijn de windstoten geringer. Verder is de grenslaag een aandachtspunt, in de loop van de dag en nacht naar woensdag in het noordoosten van de FIR, als er advectief mogelijk stratus binnenloopt en/of in de nacht mist vormt, achter het zwakke koufront verdwijnen die kansen weer.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Geen bijzonderheden.

Wind:

Vandaag erg weinig wind, in de middag/avond sterk beïnvloed door de outflow van de buien (vlagen van circa 20 kn). Bij de buien die later op de dag het zuidwesten bereiken kans op windstoten van 30-35 kn.

Bewolking:

Geïsoleerde TCu/CB's, toppen tot ca. FL120. Vanmiddag/avond CB's met toppen tot max FL200, eind van de dag in het zuidwesten mogelijk zelfs nog iets hoger. Verder met name in de oostelijke helft van het land tevens voortdurend hoge en middelbare bewolking behorende bij het oost van ons slepende koufront. Later vandaag in het noordoosten kans op (advectieve) stratus vanuit Duitsland, afhankelijk van in hoeverre deze gevormd wordt en in stand blijft boven Duitsland. Achter het zwakke koufront alleen nog ondiepe cumuliforme bewolking, in het zuiden in de middag mogelijk nog een enkele geïsoleerde TCu/CB, toppen FL100-FL150.

Neerslag:

In de polaire lucht enkele buien, dichter bij het golvende front geholpen door inzaaiing. De CAPE bereikt vanmiddag/avond waardes van 500-1000 J/kg. Met weinig schering en stroming gaat het dan om buien van het single-cell type, een enkele met onweer, in de avond bij de frontale vore in het zuidwesten meer geclusterd en grotere onweerskans volgens de Harmonies. Aangezien er weinig stroming staat kunnen buien lokaal wel etmaalsommen van orde 20 mm opleveren. Bij het zwakke koufront later in de avond en nacht naar woensdag nog een enkele bui. Woensdagmiddag/avond alleen nog kans op een bui in het zuid(oost)en.

Zicht:

In de polaire lucht goed, in neerslag teruglopend. In de Duitse Bocht en in de loop van de nacht op meer plaatsen in het noordoosten van de FIR advectief mogelijk nevel. Zeewatertemperaturen rond 10°C en dauwpunten rond 9°C, dus mist is geen opgelegde zaak en voorlopig niet meer dan een aandachtspunt. In de nacht naar woensdag boven het noordoosten van het land wel kans op mist als het genoeg opklaart. Achter het zwakke koufront geleidelijk weer overal goed, behalve in een bui.

Paraaf meteoroloog: wijs

Uitgifte: 11/05/2021 00.09 uur LT.