Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot woensdag 26 juni 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

De stroming (500 hPa) is zuidzuidwestelijk. Het golvende polaire front ligt NNO-ZZW georienteerd boven Bretagne, Het Kanaal en Engeland. Wij bevinden ons in tropische lucht, in de grenslaag is de stroming overwegend zuidoostelijk. Een golf in het front met een buiencomplex actueel boven de Noordzee trekt net over het westen van de FIR noordwaarts. Een vlak thermisch laag het westen van België trekt noordoostwaarts, bereikt begin van de middag Zeeland en ligt tegen middernacht boven het uiterste noordoosten. Op de zuidflank van dit laag trekt een vore later vanmiddag en vanavond oostwaarts over het land. Na passage ervan wordt de wind westelijk en stroomt minder warme lucht vanaf zee ons land binnen. Woensdag passeert van het noordwesten uit het dan inmiddels meer ONO-WZW georiënteerde polaire front. Dit is inactief en alleen herkenbaar aan wat lagere Td, de ThetaW850-gradient en vochtige lucht in de grenslaag. Woensdag breidt een NW-ZO georiënteerde uitloper van een hoog ten noordwesten van de Britse Eilanden zich als een rug uit over (het noorden van) Nederland.

Modelbeoordeling:

Modellen vertonen wat verschillen in locatie en timing van het thermische laag en de daarmee samenhangende winddraaing naar west op de zuidflank ervan. we zien echter overal terug dat de wind van zee gaat waaien en de aangevoerde lucht in de grenslaag minder warm wordt. Verder laat EC nog steeds een zeer gering neerslagsignaal zien vanmiddag op de vore. Getuige de bijbehorende progtemps zijn dat geen buien die vanaf de grond ontstaan maar mogelijk enkele spatten uit dikkere hoge/middelbare bewolking. Lage bewolking en mogelijk mist die vanaf zee de stranden opkomt wordt vannacht en morgen een aandachtspunt. Volgens de modellen blijft dat vooral beperkt tot de westelijke kustgebieden en blijft het overdag beperkt tot de stranden omdat het iets verder landinwaarts wegbrandt.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Tmax vandaag tussen 30-36°C. Woensdag grote verschillen: van 18°C op de noordwest tot iets boven 30°C in het zuidoosten.

Wind:

Tijdstip van de windruiming nog wat onzeker waarbij Hirlam wat trager is dan Harmonie en EC. Het binnenstromen van de minder warme lucht gaat gepaard met een wat vlagerige wind.

Bewolking:

Bij de (ingebedde) onweersbuien boven het (noord)westen van de FIR CB's vanaf middelbaar niveau en met toppen tot FL290. Verder nabij het golvende front middelbare en hoge bewolking, ook soms boven land. In alle uitvoer loopt er vanavond en in de nacht naar woensdag van het (noord)westen uit stratus de FIR binnen, hoe laag deze komt en hoe ver deze zich landinwaarts uitbreidt verschilt tussen de diverse uitvoer, met de in het algemeen gebruikelijke verschillen waarbij de Harmonie uitvoer de laagste basis/grootste uitgestrektheid laat zien. Woensdag overdag beperkt de ST zich tot de kust a.g.v. dagelijkse gang boven land. Vandaag overdag hebben de modellen ook al plekjes met stratus ten westen van de FIR, actueel zit het ook al bij de Engelse kust, maar dit zou voorlopig buiten onze FIR moeten blijven.

Neerslag:

Bij de buiige neerlag boven het (noord)westen van de FIR een grote kans op onweer. In geen enkele uitvoer is boven land convectie vanaf de grond zichtbaar en hier gaan we dan ook niet vanuit. Het zwakke signaal in EC later vandaag boven land betreft convectie vanaf middelbaar niveau, als het al niet gewoon overwegend stratiform is. Effectieve schering is 20-30 kn. Met de hoge CAPE is dan een enkele actieve multicel met onweer mogelijk. Onweerskansen in KOUW zijn overigens nog vrij hoog. 40-50% en zelfs 80% in het oosten. Op zich ook weer niet vreemd omdat de convectieve neerslag van EC hierin zwaar meeweegt en EC als enige dus ook convectieve neerslag geeft. Kans op een bui is dus erg klein, mocht het echter tot een bui komen dan met kans op onweer.

Zicht:

In de loop van de avond en woensdag tot in de ochtend boven de Noordzee en in de kustgebieden waarschijnlijk matig tot slecht. Vooral boven zee, en mogelijk ook de stranden kans op mist.

Paraaf meteoroloog: nolet

Uitgifte: 25/06/2019 11.18 uur LT.