Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zaterdag 26 september 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een hoogtelaag, gevuld met koude lucht boven de Noordzee, net ten westen van ons land, trekt vanavond en vannacht in zuidoostelijke richting over het zuiden van ons land naar het zuidoosten van Duitsland. Aan de grond is het laag langgerekt of zijn er zelfs meerdere kernen, met daaromheen een ingedraaide occlusie. De meest prominente kern trekt vanavond en vannacht zuidoostwaarts over het zuiden van het land. Op de zuidflank van dit laag is een sterk windveld aanwezig, momenteel zichtbaar aan de Zeeuwse kust. In de koude onstabiele lucht aan de noordflank van het prominente laag ontstaan vanavond en vannacht in de modellen nog twee kleinschalige randlaagjes boven de Noordzee, die vannacht en morgen overdag mogelijk via het zuidwestelijk kustgebied in zuidoostelijke richting trekken, waardoor het krachtigste windveld nauwelijks van plek verandert. Aan de westflank van het langgerekte laag komt er geleidelijk een noordelijke stroming tot stand waarin morgenmiddag occlusierestanten het noorden van ons land bereiken en zuidwaarts trekken. In de loop van de avond en de nacht naar zondag nadert een retrograad (occluderend) front ons land vanuit het noordoosten.

Modelbeoordeling:

Voor het laagje van vanavond is de onzekerheid in de koers niet groot meer, maar verschillen van 20-30 km tussen de modellen zijn wel zichtbaar. Voor de koers en ontwikkeling van de randlaagjes zijn de verschillen nu nog groter maar het windveld lijkt dan al iets minder krachtig te zijn. Focussen we ons op het prominente laag dan zien we dat de kans op windstoten van meer dan 100 km/uur met name voor de Belgische kust en de Zeeuwse kust is weggelegd. Heel ver landinwaarts lijken deze zeer zware windstoten niet te komen. KEPS komt alleen in aan de Zeeuwse kust met grote kansen 80-100% op windstoten boven 100 km/uur. Actueel zien we overigens dat met name de windstoten in de Harmonies en EC te hoog liggen, HIR zit er beter op. Morgenavond zien we op nadering van het retrograde front grotere verschillen ontstaan in het drukpatroon, waarbij de Harmonies met een lagedrukkern komen aan de grond, hetgeen vooral van belang is voor de windrichting, een aandachtspunt.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Als het vannacht bij weinig wind breed opklaart koelt het flink af, tot plaatselijk 3 graden en lokaal vorst aan de grond. Grootste kans hierop in het noorden, noordoosten en midden van het land.

Wind:

6-7 Bft in de kustdistricten, in de zuidelijke districten 8-9 Bft en een grote kans op zware windstoten van 80-100 km/uur, aan zee mogelijk tot 110 km/uur. Boven de zuidelijke Noordzee is lokaal een 10 Bft mogelijk. Met het wegtrekken van het laag een afname van de wind die dan op de zuidflank van het tweede laagje weer toeneemt. Dat geldt dan opnieuw voor het zuidwestelijk kustgebied maar dan allemaal net iets minder sterk dan bij het eerste laagje. Morgen overdag neemt de wind geleidelijk af tot 7 Bft in de westelijke kustdistricten.

Bewolking:

Bij buien toppen tot FL150, bij het laag en boven het warme zeewater tot circa FL250. Aan de noord- en oostflank van het laag een signaal voor ST, actueel ook al zichtbaar in de waarnemingen. Hoe noordelijk deze komt is nog onzeker, mogelijk het zuidwesten, midden en zuiden van Nederland. In de nacht naar zondag vanuit het oosten opnieuw toenemende St-kansen op nadering van het retograde front.

Neerslag:

Bij de ingedraaide occlusie rond de laagjes buiige neerslag met vooral boven zee en in de kustgebieden kans op onweer, inmiddels ook waargenomen in het noordwesten van de FIR. EC CAPE-velden geven redelijke indicatie voor wel/niet convectief. Effectieve windschering typisch 10-20 knopen, multicells. Modellen komen voor de zuidwestelijke helft van het land met cumulatieve hoeveelheden van 20-40 mm in 24 uur tijd, met in Zeeland lokaal mogelijk 50 mm. Over een periode van 36 uur is lokaal meer dan 70 mm niet uitgesloten. Zaterdag bij de occlusie restanten opnieuw buiige regen en in de avond tevens van het noord(oost)en uit perioden met regen op nadering van het retrograde front, inzaaiing is dan ook mogelijk.

Zicht:

Vannacht in opklaringsgebieden en bij wegvallende wind kans op enkele mistbanken. In neerslag overigens matig, lokaal slecht zicht.

Paraaf meteoroloog: wijs

Uitgifte: 25/09/2020 20.01 uur LT.