Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot vrijdag 13 december 2019 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Tussen lagedrukgebieden boven het noorden van de Atlantische Oceaan en het Azorenhoog staat er de komende 48 uur een krachtige westelijke stroming. Een zwakke occlusie ligt 00 UTC noord-zuid georienteerd boven het westen, trekt oostwaarts en verlaat rond 08 UTC het oosten. Oost van de occlusie wordt met een zuidelijke stroming vochtige lucht aangevoerd in de grenslaag. Na passage van de occlusie wordt de stroming westelijk en wordt de aangevoerde lucht droger. Overdag passeert eerst een zwakke rug. De stroming draait op nadering van een volgend occluderend frontaal systeem, behorend bij een Atlantisch laag, naar zuid. Later vanavond en in de nacht naar vrijdag trekt de occlusie noordoostwaarts over ons land. Achter de occlusie ontwikkelt zich een secundair laag dat vrijdagochtend over de zuidelijke helft van het land oostwaarts trekt. Daaraan zit eveneens een frontale golf gekoppeld, die ook weer lijkt te gaan occluderen. De occlusie draait om het laagje heen en verlaat aan het einde van vrijdagmiddag het oosten. Zuid van het laagje staat een stevige westelijke stroming. Noord ervan is de stroming zwak oostelijk.

Modelbeoordeling:

Aandachtspunten zijn: (1)De condities in de grenslaag, (2)de neerslagsoort in de nacht naar vrijdag en (3)de koers van het secundaire laagje. 1: Met name de HAP1 en HAP3 geven een duidelijk St-signaal voor vannacht ten oosten van de trog. Dat zou dan vorming van turbulentie St kunnen zijn. Andere modellen hebben dat veel minder. Gezien de actualiteit zitten HAP1 en HAP3 er redelijk goed op. Verder geven alle modellen St-signalen bij passage van de occlusies. 2: Op nadering van de occlusie morgenavond krimpt de stroming naar zuid-zuidoost. De aangevoerde lucht is dan koud en in het oosten en noordoosten van het land zien we in alle modellen een signaal voor natte sneeuw. Net ten oosten van ons land zien we zelfs een signaal voor sneeuw. 3: De koers van het secundaire laagje op vrijdagochtend is in alle modellen min of meer oostwaarts over de zuidelijke helft van het land. Hirlam18 wijkt hierin af met een zuidelijker koers. Bovendien heeft Hirlam18 nauwelijks een gesloten circulatie.

Aandachtspunten

Temperatuur:

In de nacht naar vrijdag Tn in het noordoosten/oosten net iets boven nul graden. Wegdektemperaturen blijven ook boven nul.

Wind:

Vanavond in Vlissingen en Hoek van Holland 6 Bft. Donderdagmiddag en -avond op nadering van het frontale systeem zuid 7-8 boven zee. Aan het einde van de donderdagavond op de westelijke Wadden mogelijk zware windstoten rond 75 km/uur. Windveld van het secundaire laagje op vrijdagochtend lijkt vooralsnog alleen de Zeeuwse kust mogelijk te halen.

Bewolking:

Oost van de occlusie op veel plaatsen turbulentie St, vooral boven oostelijke helft. Bij de trog boven de Noordzee CB's tot FL200-250. De bewolking bij de trog wordt landinwaarts steeds meer stratiform met ook dan kans op St-bewolking. Overdag zien we een subsidentie-inversie rond 4000 vt ontstaan tijdens passage van de rug. Bij de occlusie vanavond en in de nacht naar vrijdag een dik gelaagd pakket, stabiel van opbouw en grote kans op St. Bij het secundaire laagje van vrijdagochtend met daaromheen frontenrestanten ook een dik gelaagd wolkenpakket met daarbij ook St.

Neerslag:

Bij de trog boven zee bedraagt CAPE ca. 500 J/kg. Boven land blijft er weinig van de CAPE over. Effectieve schering is in de orde van 10 kn, dus het gaat om single/multicells. Vanavond bij de occlusie neemt in het oosten en noordoosten later donderdagavond en in de nacht naar vrijdag de kans op natte sneeuw toe. E.e.a. hangt natuurlijk sterk af van de prefrontale afkoeling (deels door advectie) van de onderste niveaus en de neerslagintensiteit. Accumulatie verwachten we niet. Bij de ingedraaide occlusie rond het secundaire laagje regen.

Zicht:

Voor de trog uit nevel, vooral in het oosten/noordoosten waar de wind wat wegvalt. In neerslag matig, lokaal slecht zicht.

Paraaf meteoroloog: buscher

Uitgifte: 12/12/2019 02.19 uur LT.