Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot dinsdag 07 april 2020 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied met het centrum boven Noord-Frankrijk en België trekt noordwaarts, aan de noordzijde is sprake van een westelijke stroming waarmee maritiem polaire lucht wordt aangevoerd. Een zwak, N-Z georiënteerd koufront boven het uiterste oosten verlaat het land spoedig waarna de aangevoerde lucht minder vochtig wordt. Een daaropvolgend NO-ZW georiënteerd koufront (momenteel alleen nog herkenbaar aan een gradiënt in het dauwpunt) boven het noordwesten van de FIR trekt nog iets verder oostwaarts. Pas ten westen van dit front worden de dauwpunten echt beduidend lager (lager dan de zeewatertemperatuur die rond 7 graden Celsius ligt). Als het hogedrukgebied aan het einde van de ochtend boven de Duitse Bocht komt te liggen wordt de stroming zuidoostelijk en trekken de restanten van deze frontale systemen weer noordwestwaarts waarna ons land zich aan het einde van de dag weer geheel in warme lucht bevindt. Woensdag trekt het hogedrukgebied verder oostwaarts, in onze omgeving is sprake van een vrij vlakke luchtdrukverdeling. Een hoogtetrog boven Het Kanaal bereikt onze omgeving aan het einde van de dag.

Modelbeoordeling:

Belangrijk aandachtspunt voor deze nacht is de mistontwikkeling. Momenteel is daar sprake van in het noorden van het land. Aangezien de wind in een groot deel van het land wegvalt en de dauwpunten vrij hoog blijven, kan dit zich op verschillende plekken in het land voordoen. Gezien het feit dat het net gepasseerde zwakke koufront de meeste neerslag achter heeft gelaten in het noorden, zal de kans op mistvorming daar wel het grootst zijn. Modellen geven allemaal een duidelijke mistindicatie. Hirlam geeft dit ook weer boven zee, maar is daarmee te enthousiast. Helemaal uit te sluiten valt het niet aangezien de zeewatertemperaturen gelijk zijn aan de dauwpunten, het noordwestelijke deel blijft van deze kans gevrijwaard wegens de passage van het 2e zwakke koufront. Harmoniemodellen laten in de vroege ochtend de mist de zee optrekken met een zwakke oostelijke component in de wind, deze oostcomponent is echter zo zwak dat de kans daarop wel erg klein lijkt. De komende nacht is er geen sprake meer van mist; er is meer gradiënt en ook komen er wolkenvelden voor.

Aandachtspunten

Temperatuur:

In het Waddengebied mogelijk achterblijvende temperaturen dinsdag overdag wanneer de mist en lage stratus daar nog lang hardnekkig blijven.

Wind:

Vanmiddag langs de noordkust en langs het IJsselmeer tijdelijk kans op wind vanaf het water. De dag daarop mogelijk ook.

Bewolking:

Bij het koufront boven het oosten Sc en in het noordoosten ook St bewolking, deze bewolking lost wegens subsidentie de komende dag grotendeels op. West van het front brede opklaringen. Bij het tweede koufront is nauwelijks sprake van bewolking. In de ochtend mogelijk nog even wat St als de mist optrekt. Verder wat hoge bewolking en in de middag mogelijk een enkele Cu. In de nacht naar woensdag en woensdag overdag wat middelbare en hoge bewolking, overdag is er te weinig vocht aanwezig om Cu te laten ontstaan.

Neerslag:

Bij het koufront aanvankelijk nog wat lichte regen. Tevens woensdag aan het einde van de dag in het noorden van het FIR gebied wat lichte regen uit middelbare bewolking, veel zal dit echter met de condities niet doen.

Zicht:

Zie modelbeoordeling.

Paraaf meteoroloog: schaikm

Uitgifte: 06/04/2020 23.47 uur LT.