Guidance modelbeoordeling

Modellen algemeen tot +48 uur, geldig tot zaterdag 06 maart 2021 24.00 locale tijd

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Modelbeoordeling door meteoroloog

Synoptische situatie:

Een hogedrukgebied boven het noorden van Engeland trekt zuidwaarts. Rond dit hoog wordt koude en droge lucht aangevoerd. Vanuit het hoog vormt zich meer en meer een W-O georienteerde rug die midden over ons land komt te liggen. Aan de noordflank van de rug trekt een zwak warmtefront zuidoostwaarts over de Noordzee. Dit front, dat zich vooral kenmerkt door de aanwezigheid van iets vochtigere lucht in de grenslaag, bereikt komende nacht de noordkust en ligt aan het einde van de dag boven het midden van het land.

Modelbeoordeling:

Het warmtefront is consistent in alle uitvoer zichtbaar, de activiteit is gering. HAP1 geeft er nog vrij enthousiast St op zoals zo vaak, andere modellen hebben niet of nauwelijks St. Vooral zaterdag overdag lijkt er af en toe lichte neerslag te kunnen vallen in het noorden, in de nacht naar zondag wordt het in de meeste modellen droog. Hirlam geeft echter nog een licht signaal, evenals HAP1. Van Hirlam weten we dat het verdampen van de neerslag niet goed wordt meegenomen en van HAP1 weten we dat deze vaak de lichte neerslag uit TCu overdrijft. Vooralsnog houden we het op een droge nacht, maar blijft wel een aandachtspunt ivm mogelijke gladheid die deze neerslag kan opleveren. NESO's geven soms natte sneeuw te zien of neerslag op een wegdek met temperaturen onder nul.

Aandachtspunten

Temperatuur:

Daar waar weinig bewolking is, een wat grotere dagelijkse gang dan in de modellen Komende nacht in de rugas lokaal matige vorst (-6°C).

Wind:

Geen bijzonderheden.

Bewolking:

Boven zee velden Sc in het noorden van het land nog Cu, geleidelijk oplossend. Nabij warmtefront vooral Sc bewolking maar ook enkele TCu. Laagste basis mogelijk rond de 1000 vt, kans op St is klein.

Neerslag:

Bij het warmtefront lichte (coalescentie) neerslag. Signalen voor onderkoelde neerslag en natte sneeuw bij het warmtefront in de nacht naar zondag lijken niet heel realistisch.

Zicht:

Goed. Mistkansen komende nacht zijn klein omdat de lucht droog is. In de nacht naar zondag nemen de mistkansen toe. Aangevoerde lucht is dan vochtiger geworden en met name in de rugas en net zuid ervan is de lucht onderin al wat vochtiger en is er geen bewolking aanwezig die mistvorming tegengaat wat in het noorden wel het geval is.

Paraaf meteoroloog: veeken

Uitgifte: 05/03/2021 17.21 uur LT.