Nieuwsbericht

Overstromingen in Suriname

12 mei 2006

De overstromingsramp iin mei in de binnenlanden van Suriname is het gevolg van overvloedige regen. Op veel plaatsen viel in een week naar schatting 200 tot 400 mm . Zware regenval is in Suriname periodiek normaal.

Seizoenen gebaseerd op regen
Suriname kent 4 seizoenen, gebaseerd op de neerslag. De korte droge tijd (februari - maart), de lange regentijd (april - juli), de lange droge tijd (augustus - november) en de korte regentijd (december - januari). Dit heeft te maken met de Intertropische Convergentie Zone (ITCZ), een zonale (oost-west) band van wolken en neerslag die met enige vertraging de jaarlijkse beweging van de zon volgt. In de regentijd ligt deze band met neerslag dus over Suriname, in de droge tijd ligt de ITCZ ten zuiden of ten noorden van Suriname.Gril van het klimaat
De ITCZ is niet een aaneengesloten neerslaggebied, maar meer een gebied met op verschillende plaatsen grote wolkencomplexen waaruit neerslag valt. De exacte locatie waar de buien zullen vallen is moeilijk te voorspellen. De ITCZ is de afgelopen weken erg actief geweest boven Suriname.  Als we historische neerslagreeksen van Suriname voor de maand mei relateren aan zeewatertemperaturen dan vinden we geen duidelijke relatie. Ook komt er na een statistische analyse geen duidelijk verband met El Nino naar voren. Klimaatmodellen geven geen eenduidig beeld van de effecten van een toekomstige klimaatverandering op de neerslag in mei in Suriname. Het lijkt er daarom op dat de extreme neerslag een uiting is van de grote "natuurlijke variabiliteit van de atmosfeer.

*De figuur toont de klimatologie van de neerslag op het meteorologische station Cultuurtuin in Paramaribo, Suriname. De dikke lijn is de maandgemiddelde neerslag, de dunne lijn de 17 en 83 percentielwaarden, en de stippellijn de 2.5 en 97.5 percentielwaarden, gebaseerd op 144  jaar waarnemingen (1847-2003).

*Toelichting bij oplating ozonsonde
De blauwe lijn geeft het pad van een normale ozonsonde weer. De rode lijn geeft het pad van de sonde van vorige week. Na 3375 seconden geeft de thermometer ineens vreemde getallen, mogelijk is hij geraakt door een hagelsteen (groen in grafiek). Na 3424 seconden zijn er helemaal geen signalen van de sonde meer, de sonde was toen op een hoogte van bijna 5 km; hij had al op 17 a 20 kilometer hoogte moeten zitten!

Neerslag Suriname
Neerslag Suriname
Ozonsonde Paramaribo
Ozonsonde oplating in Paramaribo (de ballon had in de zware bui veel moeite om omhoog te komen)*

Recente nieuwsberichten

 1. Zware aardbeving in Groningse Westerwijtwerd

  In de Groningse plaats Westerwijtwerd heeft vanochtend vroeg om 5.49 uur een aardbeving plaatsgev...

  22 mei 2019 - Nieuwsbericht
 2. Het klimaat verandert. Toch?

  Het klimaat verandert. Dit zien we overal om ons heen en metingen tonen dit ook aan: het is op de...

  21 mei 2019 - Nieuwsbericht
 3. Zonnig maar koud

  Mei was tot nu toe relatief koud. Toch was er op sommige dagen veel zon. Hoe is in Nederland het ...

  14 mei 2019 - Nieuwsbericht
 4. CO2: top of flop?

  Zonder CO2 en andere broeikasgassen lag de temperatuur op aarde veel lager. Ze zijn om die reden ...

  07 mei 2019 - Nieuwsbericht
Toon alle pers- & nieuwsberichten